mono-nerd-font/InconsolataLGC
Sainnhe Park 015205b3e2
Add fonts
2023-09-28 15:18:55 +08:00
..
InconsolataLGC Bold.ttf Add fonts 2023-09-28 15:18:55 +08:00
InconsolataLGC BoldItalic.ttf Add fonts 2023-09-28 15:18:55 +08:00
InconsolataLGC Italic.ttf Add fonts 2023-09-28 15:18:55 +08:00
InconsolataLGC Medium.ttf Add fonts 2023-09-28 15:18:55 +08:00